darmowa dostawa Dostawa Gratis na terenie całej Polski
gwarancja 24 miesiąceGwarancja 24 miesiące
raty 0% Raty 20 x 0%
tel. 799 350 470
Poniedziałek-Piątek 8.00-16.00
Sobota 8.00-12.00
Zaloguj się
Strona główna » Odstąpienie od umowy

Kategorie

Szukaj

Opinie o produktach

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy


Konsument, który zamówił w Naszym sklepie, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, kiedy został nam dostarczony towar. Ponadto, jeśli ostatni dzień na odstąpienie od umowy wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (soboty, niedziele i święta), czternasty dzień terminu na odstąpienie od umowy przypada na następny dzień roboczy. Termin wygasa wraz z upływem ostatniej godziny tego dnia.

 

Odstąpienie od umowy a zwrot towaru

Pamiętajmy również o różnicy pomiędzy odstąpieniem od umowy, a zwrotem towaru. 14 dni, w ciągu których mamy prawo do odstąpienia od umowy, dotyczy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Złożenie takiego oświadczenia i bezpośredni zwrot towaru to dwie różne czynności! 

Nasz wzór odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 Warszawa 21.11.2017

 

Janina Kowalska
ul. Zmyślona 21/2
00-999 Warszawa

 SKLEP INTERNETOWY
Bractwa Kurkowego 5/29, 63-600 Kępno
mks-meble.pl
sklep@mks-meble.pl
 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić. 


 

PODPIS

 

Termin na zwrot towaru

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument ma obowiązek w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić produkt sprzedawcy. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.

Towar zwrócony musi być zapakowany w taki sposób by dotarł do sprzedającego w stanie niewskazującym na jego użytkowanie. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób lub za dostarczenie uszkodzonego towaru do sprzedawcy. Przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

Sprzedawca z kolei ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu. Z kolei to konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania produktu do sprzedającego, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść.


 

Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Pamiętajmy o tym, że towar, który chcemy zwrócić, powinien być nienaruszony. Jeśli w jakiś sposób go uszkodzimy, sprzedawca ma prawo zwrócić nam odpowiednio mniej pieniędzy. Naruszenie towaru nie przekreśla jednak możliwości jego zwrócenia - sprawia jedynie, że otrzymamy od sprzedawcy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu.

Są jednak sytuacje, gdy nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. Najczęściej dotyczy to produktów, które nie będą mogły zostać ponownie wystawione na sprzedaż.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi gdy:

  • zakupiona rzecz została wyprodukowana na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb

Przejdź do strony głównej
promocja i wyprzedaz mebli